Meezingen met Vivaldi’s Gloria en Rutter’s Magnificat?


Kamerkoor Lelystad zoekt projectzangers voor 15-jarig lustrum


Kamerkoor Lelystad zet haar 15-jarig lustrum luister bij met twee feestelijke koorwerken,
Antonio Vivaldi’s Gloria en John Rutter’s Magnificat. Wij nodigen ervaren koorzangers die
zelfstandig hun partij kunnen instuderen uit om met ons fijne koor mee te zingen; er is plaats
bij alle stemgroepen.


De repetities starten weer op 3 september. We vragen je om, na 2 repetities meegezongen
te hebben, voor te zingen. Dat zal dan op 17 of 24 september zijn. Daarna zing je als
projectlid mee. Bevalt het wederzijds goed, kun je daarna instromen als vast lid van KKL.


Omdat we vóór de zomervakantie al aan het Gloria van Vivaldi zijn begonnen, gaan we er
van uit dat je dat beheerst qua noten of het zelfstandig instudeert en de aantekeningen
overneemt. Je krijgt een link naar een goede instudeersite voor het Gloria. Het Gloria zingen
we uit de Bährenreiter partituur. Vanaf 3 september beginnen we met Rutter’s Magnificat.
We werken met een duidelijk repetitieschema.


Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00-22.00 in Laarstaete, Wold 12-02, Lelystad


Belangrijke data waarop iedereen er moet zijn
Zaterdag 2 november, 10.00-17.00                           oefendag in de Annakapel in Kampen
Zondag 24 november, 13.00-17.00                           oefenen met orkest in Almere
Vrijdag 29 november, avond                                     generale in de Lichtbron in Lelystad
Zaterdag 30 november, avond                                  concert in de Lichtbron, Lelystad
Zondag 1 december, middag                                    concert in de Ludgeruskerk, Dronten

 

Kosten
100 euro; exclusief muziek. De muziek kun je zelf bestellen. Heb je daar informatie over of
hulp bij nodig, laat het even weten.


Opgeven
Neem contact op via kamerkoorlelystad@gmail.com; vermeld daarbij je stemsoort en
koorervaring. We nemen snel contact met je op.